تاريخ : یکشنبه نوزدهم شهریور 1391 | 2:36 | نویسنده : سید مهدی اخلاقی(دبیر فیزیک)
                                                 قارچ Hydnellum pecki

قارچ Hydnellum pecki یکی از قارچ های نادر است که اغلب در امریکای شمالی یافت می شود . البته به تازگی از این قارچ در کشورهای ایران و کره جنوبی نیز یافت شده است.

قارچ Hydnellum pecki

قارچ puffball Calvatia

قارچ puffball Calvatia یکی از غول پیکرترین قارچ های جهان است که اندازه معمولی ترین نوع این قارچ به اندزه یک توپ فوتبال است.

قارچ puffball Calvatia

قارچ Chorioactis

قارچ Chorioactis به عنوان نادرترین قارچ در جهان شناخته میشود . به این قارچ لقب ستاره تگزاس داده شده است چون فقط در تگزاس مرکزی یافت می شود .

قارچ Chorioactis